Jak starý je můj počítač

Pro zjištění stáří počítače můžete použít několik metod, zahrnující informace o hardware počítače, datum nákupu nebo datum instalace operačního systému. Zde je několik způsobů, jak zjistit stáří počítače:

 1. Systémové informace:
  • Ve Windows otevřete „Správce úloh“ (Task Manager) klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + Esc nebo pravým kliknutím na lištu úloh a výběrem „Správce úloh“.
  • Přejděte na kartu „Více podrobností“ (More details).
  • Klikněte na záložku „Výkon“ (Performance) a pak na „CPU“. Zde uvidíte informace o procesoru, včetně jeho modelu a rychlosti, které vám mohou pomoci zjistit stáří počítače.
 2. Informace o hardware:
  • Otevřete „Správce zařízení“ (Device Manager) v systému Windows. Můžete ho najít buď v „Ovládacích panelech“ nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a výběrem „Správce zařízení“.
  • Podívejte se na seznam zařízení, zejména na záložku „Síťové adaptéry“ (Network adapters). Zde uvidíte informace o síťových adaptérech, které mohou obsahovat název výrobce a model, což vám může pomoci určit stáří počítače.
 3. Datum instalace operačního systému:
  • Ve Windows můžete zjistit datum instalace operačního systému následujícím způsobem:
   • Otevřete „Nastavení“ (Settings) klepnutím na ikonu „Zařízení“ (Devices) a poté „Informace o zařízení“ (About).
   • Podívejte se na informace o systému. Naleznete zde „Datum instalace Windows“, což vám řekne, kdy byl operační systém nainstalován.

Mějte na paměti, že stáří počítače nemusí být totožné se stářím jednotlivých komponent počítače. Některé části počítače, jako například pevný disk nebo paměťové moduly, mohou být vyměněny nebo upgradovány v průběhu času.

Máte problém s počítače, notebookem, tiskárnou, telefonem nebo jinou elektronikou?

Stačí se ozvat a technik je již na cestě k Vám, aby Vám technika co nejdříve fungovala. To vše s přátelským přístupem :)