Ochrana proti ransomware: Prevence a postup při infekci

Ochrana proti ransomware je klíčová, protože tato forma škodlivého softwaru může způsobit vážné problémy a ztráty dat. Zde jsou některé kroky, jak se chránit před ransomware a jak postupovat v případě infekce:

Prevence Ransomware:

 1. Aktualizujte Software:
  • Udržujte operační systém, antivirový software a veškeré aplikace aktuálními, aby byly záplatovány známé zranitelnosti.
 2. Zálohujte Redundantně:
  • Pravidelně zálohujte data na externí zařízení nebo v cloudu. Zálohování by mělo být automatické a pravidelné.
 3. Využívejte Antivirové Programy:
  • Používejte kvalitní antivirový software a udržujte jej aktualizovaný.
 4. Otevírejte Pouze Důvěryhodné Soubory:
  • Nedownloadujte ani neotvírejte soubory nebo odkazy z neznámých nebo nedůvěryhodných zdrojů.
 5. Školení Zaměstnanců:
  • Poskytněte zaměstnancům školení ohledně kybernetických hrozeb, včetně toho, jak rozpoznat podezřelé e-maily a odkazy.
 6. Používejte Firewall:
  • Aktivujte a konfigurujte firewally na všech síťových zařízeních pro blokování neautorizovaného přístupu.
 7. Zablokujte Makra ve Word a Excel Dokumentech:
  • Nastavte bezpečnostní nastavení tak, aby blokovala makra v dokumentech, pokud nejsou nezbytně potřebná.
 8. Monitorujte Síťový Provoz:
  • Sledujte síťový provoz na odhalení neobvyklých aktivit, což může signalizovat ransomware.

Postup Při Infekci Ransomware:

 1. Izolujte Postižené Systémy:
  • Okamžitě izolujte infikované zařízení od sítě, aby se zabránilo dalšímu šíření.
 2. Potvrďte Infekci:
  • Potvrďte, že jde o ransomware a zjistěte, jaký konkrétní typ ransomware byl použit.
 3. Nahlášení Incidentu:
  • Informujte odpovědné osoby nebo týmy v organizaci o incidentu a podívejte se, zda máte protokol pro nahlášení incidentů.
 4. Nebuďte vydírání:
  • Nedávejte výkupné. Neexistuje záruka, že po zaplacení získáte svá data zpět, a podporuje to tuto trestnou činnost.
 5. Spolupráce s Profesionály:
  • Spolupracujte s bezpečnostními profesionály nebo bezpečnostními firmami pro analýzu útoku a obnovení dat.
 6. Obnova z Zálohy:
  • Obnovte data z nejnovější zálohy. Důležité je, aby zálohování bylo časté a spolehlivé.
 7. Analýza a Prevence:
  • Provádějte podrobnou analýzu útoku a přijměte další opatření k prevenci podobných incidentů v budoucnu.

Prevence a rychlá, koordinovaná reakce jsou klíčové pro minimalizaci škod způsobených ransomwarem. Organizace by měly mít připravený plán pro krizový management a postup pro obnovu dat.

Máte problém s počítače, notebookem, tiskárnou, telefonem nebo jinou elektronikou?

Stačí se ozvat a technik je již na cestě k Vám, aby Vám technika co nejdříve fungovala. To vše s přátelským přístupem :)