Jak poznat odcházející pevný disk (HDD)

Odcházející pevný disk (hard disk drive – HDD) může vykazovat různé symptomy, které naznačují, že se blíží jeho selhání. Je důležité brát tyto symptomy vážně, abyste mohli přijmout odpovídající opatření a zachránit svá data, pokud je to ještě možné. Níže uvádím několik častých symptomů odcházejícího pevného disku:

  1. Pomalé reakce a zpomalení počítače: Pokud zaznamenáte, že váš počítač náhle začal zpomalovat a reagovat pomaleji než obvykle, může to být způsobeno selháním pevného disku.
  2. Časté chyby a selhání systému: Pokud začnete vidět časté chybové zprávy nebo systémové selhání (tzv. blue screen of death), může to být důsledek poškození nebo selhání pevného disku.
  3. Zvuky pevného disku: Pokud začnete slyšet neobvyklé zvuky z pevného disku, jako jsou klikecí, skřípavé nebo syčivé zvuky, může to být známka fyzického selhání disku.
  4. Ztráta dat nebo neschopnost přístupu k datům: Pokud nemůžete přistupovat k určitým souborům nebo složkám, nebo pokud dojde k neočekávané ztrátě dat, to může být způsobeno poškozením disku.
  5. Opakované chyby při čtení/zápisu: Pokud dojde k opakovaným chybám při čtení nebo zápisu dat na pevný disk, může to znamenat, že disk má problémy.
  6. S.M.A.R.T. varování: Některé moderní pevné disky mají funkci S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), která sleduje stav disku. Pokud se na obrazovce objeví S.M.A.R.T. varování, může to znamenat, že disk má problémy.

Pokud si všimnete těchto symptomů u svého pevného disku, je důležité okamžitě zálohovat svá data a přemýšlet o výměně disku, abyste zabránili úplnému selhání disku a nevratné ztrátě dat.

Máte problém s počítače, notebookem, tiskárnou, telefonem nebo jinou elektronikou?

Stačí se ozvat a technik je již na cestě k Vám, aby Vám technika co nejdříve fungovala. To vše s přátelským přístupem :)