Co je to RAID a jak funguje

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je technologie, která umožňuje spojení několika fyzických disků do jednoho logického svazku za účelem zlepšení výkonu, spolehlivosti a/nebo kapacity úložiště. Existuje několik různých úrovní RAIDu, z nichž každá má své vlastní výhody a nevýhody. Zde jsou nejčastěji používané úrovně RAIDu:

 1. RAID 0 (Striping):
  • Výhody: RAID 0 zvyšuje rychlost čtení a zápisu dat tím, že rozkládá data na více disků (striping). Výkon je značně zlepšen, což je užitečné při práci s velkými soubory nebo při požadavcích na vysokou rychlost přenosu dat.
  • Nevýhody: RAID 0 nemá žádnou redundanci, což znamená, že pokud jeden disk selže, budou ztracena data z celého svazku. Není tedy vhodný pro ukládání důležitých dat.
 2. RAID 1 (Mirroring):
  • Výhody: RAID 1 duplikuje data na dva nebo více disků (mirroring), což poskytuje zálohu dat. Pokud jeden disk selže, data jsou stále dostupná na druhém disku.
  • Nevýhody: Kapacita úložiště je pouze poloviční vzhledem k použitým diskům, protože se data zrcadlí na všechny disky.
 3. RAID 5 (Striping s paritním bitem):
  • Výhody: RAID 5 kombinuje striping s paritním bitem, který slouží k zajištění redundancy dat. Pokud selže jeden disk, mohou být data obnoveny z ostatních disků.
  • Nevýhody: RAID 5 vyžaduje minimálně tři disky a výkon při zápisu je nižší než u RAID 0.
 4. RAID 6 (Striping s dvěma paritními bity):
  • Výhody: RAID 6 poskytuje ještě vyšší míru redundancy než RAID 5, protože obsahuje dva paritní bity. To umožňuje obnovu dat i v případě selhání dvou disků.
  • Nevýhody: RAID 6 vyžaduje minimálně čtyři disky a má vyšší nároky na výpočetní výkon než RAID 5.
 5. RAID 10 (RAID 1+0):
  • Výhody: RAID 10 kombinuje výhody RAID 1 a RAID 0. Data jsou zrcadlena (RAID 1) a následně stripována (RAID 0), což zajišťuje jak redundanci, tak zvýšení výkonu.
  • Nevýhody: RAID 10 vyžaduje minimálně čtyři disky a je náročnější na kapacitu úložiště.

Výběr správné úrovně RAIDu závisí na konkrétních potřebách uživatele, požadované kapacitě úložiště, bezpečnosti dat a požadovaném výkonu. Důležité je také uvažovat o nákladech a složitosti implementace RAIDu.

Máte problém s počítače, notebookem, tiskárnou, telefonem nebo jinou elektronikou?

Stačí se ozvat a technik je již na cestě k Vám, aby Vám technika co nejdříve fungovala. To vše s přátelským přístupem :)